Niğmet Hayvancılık Gıda Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 1985 yılından bu güne kadar dört kıtada Gıda , Canlı Hayvan sektöründe ve ayrıca entegre tesisleri alanında faaliyet gösteren Hijazi & Ghosheh Co.Ltd. şirketinin Türkiye'deki temsilcisi olarak hizmet vermektedir.

Hijazi & Ghosheh Co.Ltd. Avustralya, Amerika, Brezilya, Uruguay, Meksika, Arjantin, Yeni Zelanda ..ve daha birçok ülke ile yapmış olduğu canlı hayvan (Kasaplık, Besilik, Damızlık, Süt) ithalat ihracat ağı ile birlikte et, tavuk, balık ve gıda entegre tesislerini uluslar arası sağlık sertifikaları olan ISO , HACCP ve İslami usullere göre yöneterek sanayi ve ticaret dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

Niğmet Hayvancılık olarak 2010 yılında canlı hayvan ithalatı izni ile Türkiye'de ,30.000 büyükbaş 100.000 küçükbaş kapasiteli gemilerimiz ile faaliyetlerimize başladık.İthalat yaptığımız ülkeler arasında Arap Körfez ülkeleri,Mısır,Libya,Suudi Arabistan,Kuveyt,Ürdün Irak,Lübnan gibi birçok ülke bulunmaktadır.

Deniz aşırı ülkelerden ithal etmiş olduğumuz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alışagelmiş mandıra ve ahır besiciliği gibi kapalı ortamdan değil ,doğal meralardan,geniş otlaklardan toplanmaktadır.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda Bakanlık Seçim Heyeti'nin de önderliğinde olan hayvan seçimlerine bizzat katılabilirler

Doğal ortamlarında yetişip toplanan bu hayvanlar İthalatçı ve İhracatçı iki ülkenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları arasında imzalanan Sağlık sertifikaları kurallarına göre ithal edilmektedirler. İhracatçı ülkede toplanarak Karantina altına alınan bu hayvanlar;

  • Şap
  • Sığır Vebası
  • Brusellozis
  • Tüberküloz
  • Antraks (Şarbon)
  • Yanıkara
  • Timpani (Şişme)
  • Mastisis
  • Hipokalsemi
  • Ketosis hastalıkları bakımından klinik olarak ari sürülerden orjinlenerek Her iki ülkenin Resmi Veteriner Hekimlerince test ve tetkikleri yapılarak ithalatı gerçekleştirilmektedir.

Her geçen gün uluslararası rekabet ortamında yerini sağlamlaştıran firmamız son gönderim teknolojisini kullanarak ve gemileri modernize ederek hayvan taşımacılığında da benzersiz şirketlerden biri olarak kabul ediliyor

Yurt dışındaki firmalarımız ile ülkemize ve diğer birçok ülkeye üstün verimli ırkların getirilmesi konusunda büyük özveri ile çalışmalarımız devam etmektedir