Şirketimiz Küçükbaş hayvansal faaliyetler adı altında aşağıda ki istihsalleri icra etmektedir.Bu grupta yer alan hayvanlardan işletmemiz talep olması halinde miktar sınırı olmaksızın tüm ihtiyaçları karşılayabilecek büyüklüktedir. Küçükbaş cinsi hayvanlar(Koyunlar ve Kuzular) genellikle aşağıda belirtilen cinlerden oluşurlar.